Page 14 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 14

Öz Bakış


           z şefkat geliştiren bireylerin, olumsuzlukları içselleştirmediği aksine onlar
           hakkında bilinçlendiği ve kendilerini bu yönlerde geliştirmeyi tercih ettikleri
      Ö görülmektedir.

      Acı çekmenin ve kusurları olmanın insan yaşamının kaçınılmaz bir yanı olduğunu bilmekte,
      yaşanılan sorunların tüm insanlar tarafından yaşanabilir olduğunu, yani kendine özgü
      olmadığını kabul edebilmektedirler. Böylece kendi deneyimlerini daha büyük bir perspektife
      koyma eğiliminde olabilmektedirler.

      (Neff, Hsieh ve Dejitterat, 2005; Sarıcaoğlu ve Arslan, 2019;
      Selvili Çarmıklı, 2019; Bayar ve Dost, 2018)       14 | Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19