Page 18 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 18

Öz Bakış

                  Tüm insanlığı etkisi altına alan Covid Salgını   beraberinde getirmektedir. Bu sürecin
                  karşısında çocukların yakınma, ağlama,      başlarında bazı problemlerin yaşanması
                  üzüntü, korku, vb. duygular hissetmeleri    doğaldır.
                  normaldir. Yaşanılan bu duyguların günlük   Araştırmalar bireylerin uyum süreçlerinin
                  yaşantımızı aksatmayacak düzeyde            yaşadıkları ortamlarda bulunmalarına bağlı
                  olması sağlıklı kararlar alınabilmesine katkı   olarak değişebildiğini göstermektedir.
                  sunacaktır.                                 Bu durum öğrencilerin uzaktan eğitim

                  Salgın sonrasında yüz yüze eğitim öğretim   sürecine alışabildiği gibi yeniden tüm
                  dönemine öğrencilerin, öğretmenlerin,       eğitim kademelerinde de yüz yüze eğitim
                  velilerin, eğitim ve öğretim ortamlarına    süreçlerine de alışabileceğini göstermektedir.
                  alışması ve salgından önceki döneme
                  geçilebilmesi birtakım soruları da


                  Salgın Sonrası Çocuğun Okula Uyumu

                  Konusunda Öneriler
                          vde aileleri tarafından dinlenen    Özellikle gerilim yaşayan çocuklara yardımcı
                          çocuklar yaşadıkları zorluklar      olabilmek için kaygı, stres ve korkularının
                 E karşısında baş etme becerilerini           nedenini araştırmak ve sonrasında,

                  daha etkin kullanabilmektedirler. Bu nedenle   çocukların kendilerini bu konularda rahatlıkla
                  okul ortamında da çocukların duygularını    ifade etmelerinin sağlanması amaçlanmalıdır.
                  anlatabileceği fırsatlar tanınmalı, yapılan   Sürecin normal olduğunu unutmadan

                  aktiviteler aracılığıyla çocukların süreci   çocuğunuzu dinlemek ve okulla ilgili onda
                  normalleştirmeleri, birbirleriyle ilgili farkındalık  neyin kaygı uyandırdığını anlamaya çalışmak

                  kazanmalarını sağlaması açısından önemlidir.  oldukça önemlidir.            18 |  Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23