Page 13 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 13

Öz Bakış      Her ne kadar başkalarına karşı nazik, duyarlı ve  nasıl ilgileniyorsak, kendimizle de aynı şekilde
      sevecen olarak yaklaşmaya özen göstermeye     ilgilenmemiz gerektiğinin farkında olmamızdır.
      çalışsak da bazen kendimize karşı aynı özeni   Kişinin kendi yaşadığı olumsuz deneyimlerine,
      gösteremiyor hatta çoğu zaman kendimize karşı   başkalarına karşı gösterdiği anlayış kadar duyarlı
      daha yıkıcı ve sert olabilmekteyiz.        olmasını, bu deneyimlerden doğan acıyı azaltma

      Şefkat, başkalarının duygularını takdir etmeyi,  istekliliğini ve kendisine sevecenlikle yaklaşmasını
      yargılarımızı bir kenara bırakarak kusurların   içerir (Kıcalı,2015).
      insan hayatının doğal bir parçası olduğunu    Bireyin kendisine şefkat göstermesinin, kendine
      karşımızdakilere anımsatmayı içerir.       acıdığı, bencil, tembel veya güçsüz olduğu

      Neff (2003)’e göre birey kendi acısının farkına  anlamına gelmediğini bilmesi önemli bir konudur
      vararak bu acısıyla yüzleşmeye başladığında    (Kıcalı, 2015; Kuzu, 2018; Neff, 2003; Yağbasanlar,
      kendisine karşı daha duyarlı olmaya başlar.    2017). Çünkü aslında öz şefkat, kendine acımanın
      Bireyin başarısızlıkları ve yetersizliklerini anlayışla  panzehri, hayatta karşılaştığımız zor durumlara karşı
      karşılaması, bu yaşadığı sancılı süreci hayatın bir  cesaretimizi ve dayanıklılığımızı arttıran güçlü bir
      parçası olarak görmesini öz şefkat olarak açıklar.  kaynaktır. Kendine acıyan birey acılarına karşı katı
      Öz şefkat dediğimiz şey, sevdiğimiz bir kişiyle  ve sert bir tutum geliştirir.
                               Yaşadığı olumsuz durumlar karşısında
                               “sorun yalnızca benim, sorunlarımla başa
                               çıkamıyorum, hepsi benim yüzümden,

                               kendi hatam” gibi kendine yönelik
                               suçlayıcı ve eleştirel bir tavır takınır.

                               Kendine yönelik algısı “zavallı ben”
                               olurken, öz şefkatli bireyde “hayat
                               herkes için zor, yaşadığım bu deneyimde
                               kendime nasıl destek olabilirim, neye
                               ihtiyacım var?” düşüncesi yer alır.


                                            Şubat 2022 - Sayı 1  | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18