Page 8 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 8

Öz Bakış             Psikolojik Sağlamlık Risk Faktörleri


             Risk faktörleri, “olumsuz bir durumun ortaya çıkma olasılığını arttıracak ya
             da olası bir problemin süregelmesine neden olacak etkiler” (Kirby ve Fraser,
             1997, s.10-11) olarak tanımlanmaktadır. Risk faktörleri, genetik, biyolojik,
             sosyokültürel ve demografik koşulları ya da özellikleri içerebilir (Gizir,
             2007).

             Akar (2018), bu faktörleri aşağıdaki şekilde özetlemiştir.


                բ Aile ile İlgili Risk Faktörleri: Aile içi şiddet, ailede psikiyatrik ya
                da fiziksel hastalıklar olması, suç işlemiş ya da madde kullanan
                ebeveyne sahip olma, boşanma, sosyal destek yetersizliği, yoksulluk,
                aile içi çatışma düzeyidir.

                բ Sosyal Risk Faktörleri: Dışlanma, kültürel ayrımcılık, göç, deprem.
                բ Bireysel Risk Faktörleri: Kronik hastalıklar, ruhsal problemler,
                olumsuz yaşam olaylarıdır.

                բ Okulla İlgili Risk Faktörleri: Okul başarısının düşük olması, zorbalığa
                maruz kalma, öğretmen desteğinin yetersiz olmasıdır.
             Psikolojik Sağlamlığı Koruyucu Faktörler


              Bireyin yaşamındaki risk faktörlerinin olumsuz etkisini hafifleten unsurlar;
              bireysel, ailevi ve çevresel özellikleridir.

              Akar (2018) bu konuda gerçekleştirilen araştırma sonuçlarından yola
              çıkarak koruyucu faktörleri; olumlu mizaç, özdenetim, okul başarısı, akran
              desteği, mizah, empati becerisi, en az bir yetişkinle kurulan duygusal
              bağ, sebatkarlık, aile desteği, artistik, sportif yeterlilik, olumlu prososyal
              davranışlar, öğretmen desteği, iyimserlik ve bilişsel esneklik olarak
              özetlemektedir.

       8 |  Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13