Page 5 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 5

Öz Bakış
              zel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık \  Dergimizde ayrıca;
              Rehberlik alanlarında ilimizde yapılan   բ Yeni Normal ile Rehberlik Uygulamaları,
         Ö çalışmaları, yazılan makaleleri, iyi uygulama
                                 բ 2021 yılı içerisinde yapılmış araştırma ve
         örneklerini ve projeleri eğitimcilerimize, velilerimize
                                 projelerimize,
         sunmak ve bilgilendirici içerikler oluşturmak istedik.
                                 բ Psikolojik Danışmanlık \ Rehberlik ve Özel eğitim ile
         Bu amaçla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde  ilgili detaylı bilgilere,
         çalışmalarını sürdüren Özel Eğitim ve Rehberlik dergisi
                                 բ Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizin çalışma
         yayın hazırlama komisyon üyelerimizin gayreti, 13
                                 sistemi ve bir bireyin Rehberlik ve Araştırma
         Rehberlik ve Araştırma Merkezimizin katkısı ile hazırlanan
                                 Merkezi'nden destek alabilmek için nasıl başvuru
         "Öz Bakış" Özel Eğitim ve Rehberlik Dergimizin 2022  yapabileceğine,
         yılında yayın hayatına başlayacak olmasının mutluluğunu
                                 բ Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin detaylı kurum
         yaşıyoruz.
                                 bilgilerine değindik.
         Gücünü pırıl pırıl gençlerimizin heyecanından alan
         Müdürlüğümüz, bilimsel ve eğitimsel gelişimini her alanda  İnsanı merkeze aldığımız eğitim sürecinde; tüm
                               fertlerimizin öncelikle temel yasam becerilerini
         devam ettiriyor.
                               geliştirmeyi, sonrasında spordan sanata, teknolojiden
         Covid-19 salgını sebebiyle, evlerimiz yetişkinler için
                               iş dünyasına varıncaya kadar topluma yarar sağlayacak
         çalışma alanına, çocuklarımız için okul ortamına
                               nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
         dönüşmüştür.
                               Modern eğitimin çok önemli bir parçası haline gelen
         Bir süre okullarından ayrı kalan çocuklarımızın okula  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleriyle sosyal, duygusal,
         dönüş vakti geldiğinde sosyal becerilerini sergilemekte  akademik gelişimleri desteklenen ve kendilerini daha iyi
         zorlandıkları görülmüştür.         tanıyan neslimizle geleceğe umutla bakıyoruz.
         Bu sebeple dergimizin ilk sayısında "Salgın Hastalık  "Öz Bakış" dergimizin hazırlanmasında üstün gayret
         Sonrası Yeni Normale Uyum" konusunun ana temayı  gösteren Özel Eğitim ve Rehberlik dergisi yayın hazırlama
         oluşturmasının isabetli olacağını düşündük. komisyonu öğretmenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür
                               eder, keyifli okumalar dilerim.                         Dr. Murat Mücahit YENTÜR
                          İl Millî Eğitim Müdürü
                                            Şubat 2022 - Sayı 1  | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10