Page 17 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
P. 17

Öz Bakış


      Covid 19 virüsü dünyada ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra salgın olarak ilan edildi. Salgın ile

      birlikte birçok ülke için hayatın çoğu alanlarında birtakım önlemler alınması zorunlu hale geldi ve
      salgınla beraber tüm insanlık alışılagelmiş yaşantılarının dışında farklı bir yaşam tarzı sürdürmek
      zorunda kaldı.           irçok ülke insanları için  uyum süreci ön plana çıkmaya
           sosyallikten uzak bir  başladı. Salgın döneminde
      B yaşam, maske takma,      öğrenciler okulların düzen ve

      sosyal mesafe kuralları gibi birçok kurallarından uzaklaştıkları gibi
      uygulama getirildi.       akranlarıyla birlikte okul dışı

      Salgının hızlı yayılması ile   tüm aktivitelerden de mahrum
      beraber, yayılmayı durdurabilmek  kaldılar. Özellikle aylardır
      adına neredeyse tüm ülkelerde  eğitimlerine evde devam

      birer birer yüz yüze eğitime   eden çocuklarda okula dönme
      ara verilmeye başlanıldı. Yüz  konusunda kendilerini gergin
      yüze eğitim sonrasında uzaktan  ve isteksiz hissedebildikleri
      eğitimle birlikte online bir dönem  için okula başlamaya yönelik,
      başladı. Böylelikle tüm eğitim  korku, kaygı, öfke, huzursuzluk
      kademelerinde online eğitim   durumları da görülebilir.
      sürecine geçildi.        Her öğrenci okula yeniden

      Teknolojiyi yüz yüze eğitimde  dönüş konusunda farklı tepkiler
      etkin kullanan okul ve kurumlar  gösterebilmekte, kimileri büyük
      uzaktan eğitimde de çocukların  bir özlem ve heyecanla okula
      eğitimine önemli düzeyde olumlu  dönmeyi beklerken, kimileri ise
      katkılar sunmayı sürdürebildiler. kaygılı olabilmektedir. Bu durum
                       öğrencilerin okula uyum ve
      Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2021-
      2022 eğitim öğretim yılında   öğrenme süreçlerine olumsuz
      yüz yüze eğitime yeniden     etki edebilecektir.
      başlanacağını duyurmasıyla    Salgın dönemi hem ebeveynler
      birlikte, uzun süre okuldan   hem de çocuklar için oldukça
      uzak kalan öğrencilerin okula  zorlayıcı bir süreçti.
            Bu süreçte veliler, “Okulda alınan önlemler çocuğum için yeterli mi?", "Çocuğuma
          okulda virüs bulaşır mı? gibi sorularla yaşadığı belirsizlikler karşısında kaygılarını
                         arttırmaktadırlar.

                                            Şubat 2022 - Sayı 1  | 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22