Page 6 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi - SAYI 2
P. 6

Öz Bakış

        KAPAK KONUSU
    Özel Eğitim Neden Gereklidir?

                 Özel Eğitimde Ailenin Rolü


                   Dr. Hüseyin GÜVEN  / Özel Eğitim Öğretmeni
                   Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
         Özel eğitim özel gereksinimli bireylerin hem kendileri hem de ailelerinin yaşamlarını
      kolaylaştıran ve hayat kalitelerini artıran ihmal edilemeyecek kadar önem arz eden bir konudur.


           ir toplumda yaşamlarını  çoğu kişi bu terim ile ilgili olarak  ve duygusal gelişimlerindeki
           sürdüren bireylerin   sınırlı düzeyde bir bilgiye sahip  özellikler nedeniyle normal
      B fiziksel özellikleri,     durumdadır. Özel eğitim nedir  gelişimden farklılık gösteren
      öğrenme yetenekleri ve hızlarının  diye sorulduğunda ne işe   ve normal eğitim-öğretimden
      birbirinden farklılık göstermesi  yaradığı, neden gerekli olduğu  yararlanamayan, kısmen
      olağan bir durumdur (Ataman,   konusunda genellikle istenilen  yararlanan veya yararlandığı
      2013). Bu farklılıklara sahip  cevapları almak mümkün      hâlde destek programları ile
      bireylerin eğitimi ile ilgili yapılan  olmamaktadır. Bu doğrultuda  eğitimlerini devam ettirebilen
      çalışmalar özel eğitim kavramını  tanımlanacak olursa en genel  bireyler için; özel olarak

      ortaya çıkarmıştır. Günümüzde  anlamıyla özel eğitim; “Fiziksel,  yetiştirilmiş personel tarafından
      özel eğitim denildiği zaman   zihinsel, iletişimsel, sosyal  ekip anlayışıyla sunulan


       6 | Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11