Page 9 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi - SAYI 2
P. 9

Öz Bakış      Özel eğitimden faydalandıktan
      sonra bireylerin tamamen
      sorunsuz bir yaşama ulaşması ya
      da ve kesinlikle tedavi olmasını
      beklemek doğru değildir. Ama
      yaşadıkları problemlerde bir
      azalmanın olacağı aşikârdır.
      Özel gereksinimli bireyin
      öz bakım becerileri, yemek
      yeme ve giyinme gibi temel
      yaşam becerilerini kazanması
      beklenmektedir. Zaman geçtikçe
      toplum içerisinde gerçekleştirdiği
      uygun olmayan davranışların
      doğrularını öğrenecektir. İlerleyen
      dönemlerde engelinin ona izin
      verdiği ölçüde üretken bir duruma    Ailenin özel eğitimin gerekliliğini kavradığı ve bu
      gelecektir.               yolda sistemli çalışmalar yaptığı ölçüde başarı o
                                  kadar artacaktır.
      Özel gereksinimi olan bireylerin
      pek çoğu hayatlarını devam
      ettirebilmek için diğer kişilerin         yaptığı ölçüde başarı o kadar artacaktır. Özel eğitim
      yardımına ihtiyaç duymaktadırlar.
                               her şeyden önce ailenin hayatının merkezinde
      Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin engel  olan bir terimdir. Özel gereksinimli bir çocuğa
      seviyeleri arttıkça kişisel bakım ve temel yaşam  sahip olmak çok zor bir durumdur. Bu noktada ilk
      becerilerinin çevreye daha bağımlı hale geldiği  yapılması gereken ailenin özel gereksinimli çocuğu
      hepimizin bildiği bir durumdur. İster tipik ister özel  kabullenmesidir. Bu çok zor bir süreçtir. Ancak
      gereksinime ihtiyaç duyan bir birey olsun eğitimin  ailenin mutluluğu ve çocuğun sağlıklı yaşayabilmesi
      temelinin ilk atıldığı yer ailedir. Ailenin özel eğitimin  için çok önemlidir. Özel gereksinimli birey için
      gerekliliğini kavradığı ve bu yolda sistemli çalışmalar verilecek özel eğitim bir bütündür.                                           Temmuz 2022 - Sayı 2  | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14