Page 4 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi - SAYI 2
P. 4

Öz Bakış
                   içindekiler                                                  KAPAK KONUSU

                 06


         Özel Eğitim Neden
             Gereklidir?

           Özel Eğitimde
            Ailenin Rolü


            12                             22


         Özel Eğitimde                          Otizm Spekturum
        Mesleki ve Teknik                          Bozukluğu ve
       Eğitimin Kalitesinin                         Zihin Kuramı
         Geliştirilmesi

       İZMİR OEMTEK PROJESİ
                                38


                              Otizm Tanılı
                          Çocuğa Sahip Ailelerin
                             Psikolojik
                        İyi Oluş Düzeylerin
                           Arttırılmasına
            30           Yönelik Aile Eğitimi          Otizmde                                52
          Alternatif               43

          Yöntemler              “İZOT”          Destek Eğitim Odasında
                                           Verilen Eğitimin
                           İzmir Otizm            Öğretmen ve
                        Orkestrası ve Korosu          Veli Açısından
                                          Değerlendirilmesi
       4 | Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9