Page 3 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi - SAYI 2
P. 3

Öz Bakış

           zel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık/     yaklaşımlardan zihin kuramına ulaşacak,
           Rehberlik alanlarında farkındalık       aynı zamanda otizmde müziğin gücünün
      Ö kazandırabilmek adına hazırladığımız         yansımalarını bulacak,
      dergimiz Öz Bakış’ın ikinci sayısını sizlerle     բ LGS ve YKS sürecine yönelik önerilerimize
      buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.          ve tercih döneminde çocuklarımıza ışık

      Üstün gayret ve titiz çalışmayla hazırlanan dergimiz  tutabilmesi adına “Kariyer Rehberliği”
      “Öz Bakış”, Özel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık/   başlığına ulaşacaksınız.
      Rehberlik alanlarında yapılan araştırmaları, saha  Dergimizde ayrıca; ilimizde gerçekleştirilen
      çalışmalarını okuyucuyla buluşturmanın yanında;  projelere ve aile eğitimlerine, BİLSEM’lerle ilgili
      her bir okuyucuya kendini değerlendirme fırsatı da  detaylı bilgilere, ergenlerde beden algısı ve aile içi
      sunmaktadır.
                               iletişimi başlıklarına da ulaşacaksınız.
      Gerek ailelerin gerekse uzmanların kendilerine dair  Modern eğitimin çok önemli bir parçası haline gelen
      bir şeyler bulabileceği içerikler barındıran dergimizi,  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri’yle sosyal,
      daha büyük kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımızı  duygusal, akademik gelişimleri desteklenen ve
      sürdürüyoruz.
                               kendilerini daha iyi tanıyan neslimizle geleceğe
      Öz Bakış’ın ikinci sayısında;           umutla bakıyoruz.

         բ Özel eğitimin ne olduğu, neden gerekli  Eğitim sistemimiz içinde sahip olduğumuz her
         olduğu, hangi çocukların özel eğitime    potansiyeli bir fırsat olarak görecek, güzel işler
         gereksinim duyduğu ve özel eğitimin sağladığı yapmak için var gücümüzle çalışacağız. İnanıyoruz
         faydaların neler olduğu sorularına cevap   ki bu çalışmalar yarınlarımıza ektiğimiz kıymetli
         bulacak,                   tohumlardır. Bu tohumları, adanmış bir yürek ve
                               inancımızla sulamaya devam edeceğiz.
         բ Yaz tatili sürecinde özel gereksinimli
         çocukların desteklenmesi adına        “Öz Bakış” dergimizin hazırlanmasında üstün
         yapılabilecekleri öğrenecek,         gayret gösteren Özel Eğitim ve Rehberlik dergisi
                               yayın hazırlama komisyonu öğretmenlerimize ve
         բ Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış olan
         bireylerin gelişimini desteklemek için farklı  paydaşlarımıza teşekkür eder, keyifli okumalar
         eğitim ve terapi yöntemlerini öğrenecek,   dilerim.
         otizmde alternatif yöntemlere ve güncel               Dr. Murat Mücahit YENTÜR
                                             İl Millî Eğitim Müdürü


                                           Temmuz 2022 - Sayı 2  | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8