Page 10 - ÖZ BAKIŞ - İZMİR İl Millî Eğiitm Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi - SAYI 2
P. 10

Öz Bakış
      Bireylerin eğitimine katkı sağlayan unsurların etkileşim halinde olması önemlidir. Bu unsurların
      belki de en önemlisi olan ailelerin süreçte dikkat etmesi gereken hususlar şöyledir:

        ↘ Aileler çocuklarını iyi tanımalı ve onu olduğu  ↘ Davranışlarda tutarlı olunmalıdır. Belli bir
         gibi kabullenmelidirler. Özel gereksinimli    anda doğru olarak kabul edilen ya da
         çocuklarıyla ilgili gerçekçi beklentilere     görmezden gelinen bir davranışa farklı bir
         sahip olmalı ve ondan yapabileceğinin       anda olumsuz bir tepki veriliyorsa çocuk
         üzerinde davranışlar beklememelidirler. Özel   karmaşa yaşayacaktır. Bu da doğru davranışın
         gereksinimli bir çocuktan yapamayacağı      öğrenilmesini zorlaştıracaktır. Aynı zamanda
         bir davranış ya da beceri beklentisinde      bir ebeveynin izin vermediği davranışa diğer
         olmak özgüvenlerini sarsabilir ve sonucunda    ebeveynde izin vermemelidir.
         başarısızlık duygusuna kapılarak içlerine   ↘ Özellikle ileri derecede özel gereksinime
         kapanmalarına neden olabilir.
                                  sahip bireylerde temel olarak öz beceri
        ↘ Özel gereksinimli çocuktan beklenen davranış   kazanmasına öncelik verilmelidir. Hayatını
         ya da beceri gerçekleşmiyorsa ümitsizliğe     devam ettirmede kendine yetebilmesini
         kapılmamak gerekmektedir. Öncelikle        sağlayacak tuvalet alışkanlığı yemek
         gerçekleşmemesinin nedenleri araştırılmalı ve   yeme becerisi gibi davranışlar ilk olarak
         uygulanan yöntem gözden geçirilmelidir.      kazandırılacak davranışlardandır.
        ↘ İstenmeyen davranışlar gözlemlendiğinde    ↘ Çocuklar üzerinde aşırı koruyucu
         çocuk anlamaya çalışılmalı ve sabırlı       olunmamalıdır. Aşırı koruyucu davranışlar
         olunmalıdır. Aile çocuklarının yanında      sergilemenin çocukların bağımsızlıklarını
         onları rencide edecek hal ve hareketlerde     kazanmalarına engel olacağı göz önünde
         bulunmamalı ve onları olumsuz           bulundurulmalıdır.
         etkilememelidir.

      10 | Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15