İZMİR İL MEM ARGE

TÜBİTAK 2023 YILI 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU..79 PROJE İLE BÖLGE BİRİNCİSİ İZMİR

FİNALE KATILAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLAR ,BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ..  
TÜBİTAK 2023 YILI 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU..79 PROJE İLE BÖLGE BİRİNCİSİ İZMİR

               
  1 İZMİR ŞEHİT FURKAN YAVAŞ ANADOLU LİSESİ TOPRA KSIZ TARIM SİSTEMLERİNDE MİKORİZAL FUNGUSLARIN VE BAZI
RİZOBAKTERİ UYGULAMALARININ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ VERİM VE
KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
BİYOL OJİ Tarım ve Hayvancılık
Teknolojileri
   
  2 İZMİR ÖZEL ÇAKABEY LİSESİ DENTİN AŞIRI HASSASİYETİNE YÖNELİK YENİ BİR TEDAVİ AJANI
GELİŞTİRİLMESİ
BİYOLOJİ Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji
   
  3 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ KIKIRDAK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE 3 BOYUTLU BİYOBASKIDA
KULLANIM POTANSİYELİ OLAN YENİLİKÇİ BİYOFONKSİYONEL
MÜREKKEP GELİŞTİRİLMESİ
BİYOLOJİ Biyotaklit    
  4 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ CENTELLA ASİATİCA BİTKİ ÖZÜTÜNÜN NÖROBLASTOMA KANSER
HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK, APOPTOTİK ETKİLERİNİN VE
İLİŞKİLİ MİKRORNA DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
BİYOLOJİ Genetik ve Biyoteknoloji    
  5 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL ANADOLU LİSESİ SUDA YAŞAYAN BAZI CANLILARIN ANTİMİKROBİYAL PEPTİTLERİNİN
BELİRLENMESİ
BİYOLOJİ Genetik ve Biyoteknoloji    
  6 İZMİR FEN LİSESİ
AYDIN TED ÖZEL EGE ANADOLU LİSESİ
İZMİR BORNOVA ANADOLU LİSESİ
ZARAR GÖRMÜŞ HÜCRELER İÇİN KOLESTEROL VE SERİSİN İÇERİKLİ İLK
YARDIM KİTİ
BİYOLOJİ Genetik ve Biyoteknoloji    
  7 İZMİR ÇİĞLİ FEN LİSESİ TEMPORİN-SHF AMP KONJUGE GELMA HİDROJELİNİN ANTİMİKROBİYAL
ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ
BİYOLOJİ Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri
   
  8 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL ANADOLU LİSESİ ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSER HÜCRELERİNDE MORUS NİGRA
EKSTRELERİNİN ETKİLERİ
BİYOLOJİ Genetik ve Biyoteknoloji    
  9 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ LACTOBACİLLUS BAKTERİLERİ VE BİRA ATIK SUYUNDAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOHİDROJEN VE ELEKTRİK ELDESİ
BİYOLOJİ Yenilenebilir Enerji    
  10 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ BİRC6 GENİ HOMOZİGOT VARYASYONUNUN PREMATÜR OVERYAN
YETMEZLİK İLE OLASI İLİŞKİSİNİN ZEBRA BALIĞINDA (DANİO RERİO)
MODELLENMESİ
BİYOLOJİ Genetik ve Biyoteknoloji    
  11 İZMİR BÜYÜKÇİĞLİ ÖZEL TÜRK KOLEJİ FEN LİSESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞAYAN EREMİAS PLESKEİ NIKOLSKY,
1905 (SQUAMATA: LACERTIDAE) POPÜLASYONUNDA İSKELET
KRONOLOJİSİ YÖNTEMİYLE YAŞ TAYİNİ
BİYOLOJİ Ekolojik Denge    
  12 İZMİR MEV KOLEJİ ÖZEL İZMİR BORNOVA FEN LİSESİ BİSFENOL A'NIN YERİNE KULLANILAN KİMYASAL BİSFENOL Z CANLILAR
İÇİN GERÇEKTEN GÜVENLİ Mİ?
BİYOLOJİ Yer ve Deniz Bilimleri    
  13 İZMİR FEN LİSESİ AÇIK DENİZ HİBRİT ENERJİ (DALGA VE RÜZGâR ENERJİSİ)
DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ TASARIMI VE ÜLKEMİZ EGE DENİZİ KARASULARI
İÇİN UYGUN YER SEÇİMİ
COĞRAFYA Yenilenebilir Enerji    
  14 İZMİR ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KUZEY KAMPÜSÜ ANADOLU LİSESİ
İZMİR ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KUZEY KAMPÜSÜ FEN LİSESİ
ÇAM İĞNESİ ATIKLARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAKSIZ TARIM
MÜMKÜN MÜ?
COĞRAFYA Tarım ve Hayvancılık
Teknolojileri
   
  15 İZMİR FEN LİSESİ KONYA'DAKİ OBRUK OLUŞUMA DİKKAT ÇEKİLMESİ VE OBRUK
OLUŞUMLARININ ÖNLENMESİ
COĞRAFYA Su Okuryazarlığı    
  16 İZMİR ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KÖRFEZDEKİ GÖRÜNMEYEN TEHLİKE COĞRAFYA Su Okuryazarlığı    
  17 İZMİR GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ EY ŞEHİT OĞLU ŞEHİT ! (ŞEHİTLİK ALGISININ METAFORLARLA
İNCELENMESİ: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME )
DEĞERLER EĞİTİMİ Kültürel Miras    
  18 İZMİR MENEMEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA SAVAŞ VE BARIŞ: RUSYA-UKRAYNA
ÖRNEĞİ
DEĞERLER EĞİTİMİ İnsan Hakları ve
Demokrasi
   
  19 İZMİR TORBALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KÜŞTERİ MEYDANINDAN DEĞERLERE, DİJİTAL BİR YOLCULUK DEĞERLER EĞİTİMİ Dijital Dönüşüm    
  20 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL ANADOLU LİSESİ GHOSTİNG, GASLİGHTİNG, CİNSİYETÇİ SÖYLEMLER TOPLUMUN VE
ŞİMDİNİN MESELESİDİR. PEKİ, ÇÖZÜM? ERİL DEĞİL, DİŞİL DEĞİL, EŞİT
BAKIŞ AÇISI.
DEĞERLER EĞİTİMİ Medya Okuryazarlığı    
  21 İZMİR ÖZEL ÇAKABEY LİSESİ TARIM UYGULAMALARINA YÖNELİK PLAZMA AKTİF SU CİHAZI
GELİŞTİRİLMESİ
FİZİK Tarım ve Hayvancılık
Teknolojileri
   
  22 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ MOS2'NİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI,
İLETKENLİĞİNİN GAZ SENSÖRLERİ ÜZERİNDEKİ VERİMİ
FİZİK Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji
   
  23 İZMİR ATATÜRK LİSESİ
İZMİR BÜYÜKÇİĞLİ ÖZEL TÜRK KOLEJİ FEN LİSESİ
GÜNEŞ SİSTEMİNİN ARKTİK KUTUP BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN
BUZUL DEPREMLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
FİZİK Astronomi ve Astrofizik    
  24 İZMİR ÖZEL TAKEV FEN LİSESİ TASARLANAN OPTİK POLARİMETRİ SİSTEMİ İLE GÖZDEKİ ÖN ODA
DERİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ
FİZİK Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri
   
  25 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ YUMUŞAK ROBOT UYGULAMALARI İÇİN ELEKTRİK KONTROLLÜ
ELASTOMER YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
FİZİK STEAM (Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Sanat ve
Matematik)
   
  26 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ TRİBOELEKTRİK-PİROELEKTRİK ÖZELLİKLİ GİYİLEBİLİR HİBRİT
NANOJENARATÖR TASARIMI
FİZİK Giyilebilir Teknolojiler    
  27 İZMİR ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ MANYETİK NANOPARÇACIK HİPERTERMİSİ ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR SİSTEM
GELİŞTİRİLMESİ VE BİYOUYUMLU MANYETİK NANOPARÇACIK SENTEZİ
FİZİK Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji
   
  28 İZMİR KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ DİLALTI HIZLI ERİYEN İNSÜLİN TAŞIYAN İNCE FİLMLERİN
GELİŞTİRİLMESİ
KİMYA Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri
   
  29 İZMİR ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ MR GÖRÜNTÜLEME KALİBRASYONU İÇİN UYGUN MALİYETLİ STABİLİTE
FANTOMU
KİMYA Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri
   
  30 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ
İZMİR ŞİRİNYER ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KANSER TEDAVİSİ YAKLAŞIMI KAPSAMINDA
TERAPÖTİK İLAÇ İZLEME AMAÇLI NANOBİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
KİMYA Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri
   
  31 İZMİR ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ TERS ELEKTRODİYALİZ YÖNTEMİYLE TUZLULUK FARKINA DAYALI
ENERJİ ÜRETİMİ
KİMYA Yenilenebilir Enerji    
  32 İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ ANADOLU LİSESİ MAGNEZYUM ASETİL TAURAT VE SÜLFATIN NÖROBLASTOMA
HÜCRELERİNİN AMİNO ASİT DÜZEYLERİNDEKİ ETKİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASIDIR
KİMYA Sağlıklı Beslenme    
  33 İZMİR ÖZEL ÇAKABEY LİSESİ FİTOKİMYASALLARIN TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN MOLEKÜLER
MODELLEME YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
KİMYA Halk Sağlığı ve
Koruyucu Sağlık
Hizmetleri
   
  34 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL ANADOLU LİSESİ SULARIN ARITILMASINA YÖNELİK ÇEVRE DOSTU ADSORBANLAR
HAZIRLANMASI VE İNOVATİF BİR ARITMA - ÇUBUK ELEK ? YÖNTEMİ
GELİŞTİRİLMESİ
KİMYA Çevre ve Çevreyi
Koruma
   
  35 İZMİR ÖZEL TAKEV FEN LİSESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE KÖKENLİ PATOJENLERİ HIZLI
TESPİT EDEN TÜP İÇİNDE LABORATUVAR
KİMYA Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji
   
  36 İZMİR ÖZEL BİLFEN FEN LİSESİ ZEYTİN BUDAMA ATIKLARININ HİDROTERMAL SIVILAŞTIRMA
YÖNTEMİYLE BİYOYAĞA DÖNÜŞTÜRÜLEREK KATMA DEĞER
KAZANDIRILMASI
KİMYA Yenilenebilir Enerji   0
  37 İZMİR KARŞIYAKA ATAKENT ANADOLU LİSESİ YETERSİZLİKLER ÖĞRENMEYE ENGEL DEĞİL MATEMATİK STEAM (Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Sanat ve
Matematik)
   
  38 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ EULER-PHI PARÇALANIŞLARI VE ÜRETEÇ FONKSİYONLARI MATEMATİK STEAM (Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Sanat ve
Matematik)
   
  39 İZMİR ÇİĞLİ FEN LİSESİ KOSİNÜS DEĞERİ RASYONEL SAYI OLARAK VERİLEN AÇILARA SAHİP
TAM SAYI KENARLI ÜÇGEN OLUŞTURMA ALGORİTMALARI
MATEMATİK Özgün Algoritma
Tasarımı
   
  40 İZMİR ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ KUVVET FARK ÜÇGENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE YENİ
BİR ASAL SAYI ALGORİTMASI
MATEMATİK Hazır Algoritma
Uygulamaları
   
  41 İZMİR ÖZEL TAKEV FEN LİSESİ PİSAGOR MATRİSLERİ MATEMATİK STEAM (Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Sanat ve
Matematik)
   
  42 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ N VEZİR BULMACASININ M-BOYUT K-VEZİR İÇİN GENELLEŞTİRİLMESİ
VE ÇÖZÜM ALGORİTMASI SUNULMASI
MATEMATİK Özgün Algoritma
Tasarımı
   
  43 İZMİR ÖZEL GÜZELBAHÇE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ ARİTMETİK TOPLAMLARIN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ MATEMATİK Özgün Algoritma
Tasarımı
   
  44 İZMİR GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE
İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
PSİKOLOJİ Bağımlılık ve Bağımlılıkla
Mücadele
   
  45 İZMİR ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ SOSYAL MEDYA KAYNAKLI GÖRÜNÜŞ KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA AKRAN
DESTEK PROGRAMI
PSİKOLOJİ Medya Okuryazarlığı    
  46 İZMİR FEN LİSESİ İNGİLİZCEYİ SEVDİREN, OYUNLAŞTIRARAK ÖĞRETEN KARTLAR PSİKOLOJİ Yabancı Dil Eğitimi    
  47 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU,
SOSYOTELİZM VE İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
PSİKOLOJİ Bağımlılık ve Bağımlılıkla
Mücadele
   
  48 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ BİLGİ SEVİYESİ VE
FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
SOSYOLOJİ Yenilenebilir Enerji    
  49 İZMİR ÖZEL ÇAKABEY LİSESİ CUMHURİYET'İN 100. YILINDA CUMHURİYET VE YURTTAŞLIK ÜZERİNE
DÜŞÜNMEK
SOSYOLOJİ İnsan Hakları ve
Demokrasi
   
  50 İZMİR ÖZEL İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NEDİM UYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN BRAİLLE ALFABESİ İLE FORMA ETİKETİ SOSYOLOJİ Değerler Eğitimi    
  51 İZMİR KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ VE GÖÇMENLİK ALGILARININ RESİMSEL
ANLATIMLARINA YANSIMASI
SOSYOLOJİ Göç ve Uyum    
  52 İZMİR ÖZEL ERASLAN ANADOLU LİSESİ DOĞAL AFETLER KARŞISINDA DEĞİŞEN MEDYA DİLİ VE AFET
SÖYLEMLERİNİN TOPLUMDA BIRAKTIĞI İZLENİMLER
SOSYOLOJİ Medya Okuryazarlığı    
  53 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL ANADOLU LİSESİ MEVZUBAHİS ÇOCUKLAR VE HAKLARIYSA BU MEVZU IRK DA TANIMAZ
SINIR DA... ÇÜNKÜ HER ÇOCUK ÖZELDİR!
SOSYOLOJİ Değerler Eğitimi    
  54 İZMİR TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA KURTULUŞUN BANDOSU VE
YAŞAYAN SON TANIĞI
TARİH Kültürel Miras    
  55 İZMİR TİRE ÖĞRETMEN MELAHAT AKSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BİR HOŞGÖRÜ İKLİMİ: "YAŞAYAN SON TANIKLARIYLA TİRE
MUSEVİLERİ"
TARİH Kültürel Miras    
  56 İZMİR FOÇA REHA MİDİLLİ ANADOLU LİSESİ PARŞÖMEN YAPIMI VE KÜLTÜREL MİRASIN GELECEK NESİLLERE
AKTARILMASI
TARİH Kültürel Miras    
  57 İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR; ÖĞRENCİNİN KALEMİNDEN
HİKAYELEŞTİRİLMİŞ TARİH
TARİH Değerler Eğitimi    
  58 İZMİR FEN LİSESİ BORNOVA KÖŞKLERİ ÖZELİNDE TARİH BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ TARİH Kültürel Miras    
  59 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ AKILLI ELEKTRONİK BURUN SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE AKCİĞER
KANSERİ TEŞHİSİ İÇİN UYGULANMASI
TEKNOLOJİK TASARIM STEAM (Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Sanat ve
Matematik)
   
  60 İZMİR ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ TAŞINABİLİR HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM MODÜLÜ (AİRQ-M) TEKNOLOJİK TASARIM Halk Sağlığı ve
Koruyucu Sağlık
Hizmetleri
   
  61 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ MADEN FELAKET ÖNLEYİCİ (MFÖ) TEKNOLOJİK TASARIM Robotik ve Kodlama    
  62 İZMİR SEFERİHİSAR SEMİHA-İRFAN ÇALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BEYAZ KUBBEDE RENKLİ EĞİTİM ? ULUĞ BEY PLANETARYUMU TEKNOLOJİK TASARIM Okul Dışı Öğrenme
Ortamları
   
  63 İZMİR ÖZEL İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NEDİM UYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SU ALTI REHBERİ (SARB) ? ROV'LAR İÇİN KABLOSUZ KONTROL VE
CANLI GÖRÜNTÜ AKTARAN MODÜL
TEKNOLOJİK TASARIM Milli Teknoloji Hamlesi    
  64 İZMİR ÖZEL TAKEV FEN LİSESİ YAPAY ZEKA TABANLI TAĞŞİŞ DEDEKTÖRÜ TEKNOLOJİK TASARIM Gıda ve Gıda Arzı
Güvenliği
   
  65 İZMİR ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ ALG VE DİĞER MİKROORGANİZMALARIN OTOMATİK MİKROAKIŞKAN
MİKROSKOP SİSTEMİ İLE ALGILANMASI
TEKNOLOJİK TASARIM Genetik ve Biyoteknoloji    
  66 İZMİR FEN LİSESİ SULAK ALANLARIN KİRLİLİK SEVİYESİNİ ÖLÇEN VE BİLDİREN GÜNEŞ
ENERJİLİ DUBA GELİŞTİRİLMESİ
TEKNOLOJİK TASARIM Çevre ve Çevreyi
Koruma
   
  67 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ ORTOPEDİK ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ROBOTİK KOL TASARIMI TEKNOLOJİK TASARIM Robotik ve Kodlama    
  68 İZMİR GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ GELİŞTİRİLEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ E-MATERYALİN İLKOKUL
ÖĞRENCİLERİNİN EŞ/ZIT ANLAMLI KELİMELERİ ÖĞRENMEYE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Yapay Zekâ    
  69 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ KUŞAĞIMLA VAR OLAN DİL SOSYAL MEDYA / KUŞAK / DİL / İLETİŞİM
İLİŞKİSİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Dil ve Edebiyat    
  70 İZMİR BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ ROMANLARIN FİLME UYARLANMASININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Dil ve Edebiyat    
  71 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL ANADOLU LİSESİ
İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ
ELEKTRONİK KÜLTÜR BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI ENTEGRASYONUNA
EĞİTİMSEL VE KÜLTÜREL OBJELERİN TAŞINMASI: DESTAN
İLLÜSTRASYON GRAFİĞİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Kültürel Miras    
  72 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ ÇOCUKLAR OKUR, DOĞA KURTULUR! -ÇOCUKLARA YÖNELİK ESERLERE
EKOELEŞTİREL BİR BAKIŞ-
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Çevre ve Çevreyi
Koruma
   
  73 İZMİR MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE FEN LİSESİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA VE NESNELERİN İNTERNETİ İLE HAZIRLANAN
ENGELSİZ EV İÇİ GÜVENLİK SİSTEMİ
YAZILIM Nesnelerin İnterneti    
  74 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ YENİ NESİL KUANTUM ANAHTAR DAĞITIMI YAZILIM Siber Güvenlik    
  75 İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ HAYAT (HASTALIKLARIN YAPAY ZEKA İLE TEŞHİSİ) YAZILIM Yapay Zekâ    
  76 İZMİR FEN LİSESİ TRANSFORMER MİMARİSİ KULLANARAK KLASİK GİTAR ÖZELİNDE
SENTETİK MÜZİK ÜRETİMİ
YAZILIM Yapay Zekâ    
  77 İZMİR ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ TEK KULLANIMLIK ŞERİT TABANLI KRİPTOGRAFİK İLETİŞİM SİSTEMİ YAZILIM Siber Güvenlik    
  78 İZMİR ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİYLE BRAILLE ALFABESİNİN ÖĞRENİLMESİ
UYGULAMASI
YAZILIM Yapay Zekâ    
  79 İZMİR ÖZEL İZMİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ELLİNCİ YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ RADYOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK METİN ÜRETEN VE
HASTALIK SINIFLANDIRAN HİBRİT BİR YAPAY SİNİR AĞI MİMARİSİ
ÖNERİSİ
YAZILIM Yapay Zekâ    
               

2021 YILI 75 FİNALİST

2022 YILI 69 FİNALİST

2023 YILI 79 FİNALİST

0 - (0232) 280 35 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.