İZMİR İL MEM ARGE

Erasmus + KA2 Vet-Express Projesi Başlangıç Toplantısı Ankara´da Gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Koordinatör, ,İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olduğu 2016 yılı teklif çağrısında onaylanan   2016-1-TR01-KA202- 035192 sözleşme numaralı “Express Vet Mobility Database And Guides For Ecvet Cluster Of Countries” adlı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projesinin başlangıç toplantısı 9-10 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya proje koordinatörü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Şennur Çetin , proje ortakları; İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Vargeleoğlu ve İzmit Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, İtalya’dan ITS IOTA APULIA Derneği, Almanya’dan DEGOHA(Alman Hotel ve Restoran Derneği) ve İspanya’dan C.E.I.P. JUAN CARRILLO , proje ekipleriyle  katılmışlardır. 
 Erasmus + KA2 Vet-Express Projesi Başlangıç Toplantısı Ankara´da Gerçekleştirildi.

Toplantıda hareketliliklerde elde edilmesi beklenen beceri ve yeterliliklerin kalitesinin en üst seviyede olmasına yardımcı olacak yönlendirici eğitim modülleri, çevrimiçi platform ve ECVET kullanım rehberi hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Ortaklar arası organizasyonların; bütçe, takvimlendirme çalışmaları, bütçe raporlaması ve kalitesi gözden geçirilmiştir.

ECVET, genel olarak yabancı bir ülkede edinilen dokümantasyonların alındığını gösteren ve kanıtlayan bir araçtır. Bu açıdan bakıldığında VET-Express projesinin fikri çıktıları olarak adlandırılacak olan çevrimiçi platform ve ECVET kullanım rehberi birçok Avrupa ülkesini ulusal düzeyde aydınlatılmasında ve “Hayat Boyu Öğrenme” hedeflerine ulaşılmasında etkili olması bakımından yenilikçi çıktılar içermektedir.

Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul rehberlerinden oluşan dört boyutlu rehber  projenin fikri çıktılarından biri olarak hazırlanacaktır. Hazırlanan bu rehberi, uzman kurum ve paydaşlar  proje kapsamında yapılacak ulus ötesi hareketliliklerde  kendi kalite sistemlerinde uygularken kullanacaklardır.  Aynı zamanda rehberler sayesinde ECVET kullanımı ile yapılacak olan ulus ötesi öğrenci hareketliliklerinin şeffaf, kolay uygulanabilir ve takip edilebilir kılınması sağlanacaktır. Hazırlanacak rehber sadece yazılı bir format değildir, aynı zamanda sosyal ağlarda ve günlük yaşamda dijital teknolojiyi kullanan genç insanların VET’in değerini anlamalarına katkıda bulunacaktır.

Edinilen beceri ve deneyimler, çoğu Avrupa ülkesinde resmi bir çerçevede desteklenmemektedir. Bu yüzden gerçekleştirilen beceriler ve yeterlilikler sadece okul ve seçilen yeterlilikleri veren kurumlar arasında kalmaktadır. VET-Express projesi sayesinde bu yapılan aktiviteler daha öncesinde yapılmış olan birçok ECVET projesinin de yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır. Projenin çoğaltıcı faaliyetlerinden İzmir’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Konferansta daha önceden Türkiye ve Avrupa yararlanıcıları tarafından yürütülen projelerden edinilen ECVET deneyimleri ve hareketlilikleri bir araya getirecektir.

Bu proje sayesinde kilit personel olan; öğretmenler, uzmanlar ve yöneticiler ECVET rehberinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda eğitileceklerdir. Öğretmenler ECVET kullanımı ve uygulanması ile ilgili yeterli donanıma ve bilgiye sahip olmalıdır. Proje çıktılarının etkin olarak kullanılabilmesi için dört  Öğretmen Eğitimi planlanmaktadır. Bunlardan ikisi meslek liselerindeki öğretmenlerin ve diğer ikisi ise meslek liselerindeki öğrenciler için yapılacaktır. Böylelikle proje bitmeden önce eksikliklerin farkına varılabilecektir.

 

Sonuç olarak projemiz, ECVET’in şeffaflığını, taşınabilirliğini ve etkinliğini artırmayı ve ülkelerin eğitim sisteminde ECVET´in kullanımı için istişari Politika Belgesi hazırlamayı amaçlamaktadır.

14-03-201714-03-201714-03-201714-03-2017

0 - (0232) 280 35 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.